Fertilitetsutredning, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Fertilitetslab kvinnokliniken Akademiska sjukhuset

Adress 077

Fertilitetslab, Kvinnokliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA 

 

 

Pappersremiss

 

 

Special fertilitetsutredning (skrivs av utredande kvinnoklinik)

 

 

Provtagningsmateriel

 

 

Rör utan tillsats, röd propp
Rör utan tillsats 7 mL röd

Preparatburk plast 100 mL
Preparatburk plast 100 mL

 

 

Provtagning

 

 

Kvinna: 7 mL blod.
Man: Sperma + 7 mL blod

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

7 mL blod från båda + ett spermaprov 

 

 

Kommentar

 

 

Skickas ej på fredagar 

Hantering av rör efter provtagning