Fibrinogen, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun  

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp
Rör med Na-citrat för koag ljusblå-svart propp  

 

 

Provtagning

 

 

Röret måste fyllas helt, dvs tills vacuum tar slut 

Ange provtagningstid på beställningen. Provet lämnas omedelbart till kem lab

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3,0 mL

 

 

Kommentar

 

 

Centrifugera provet 15 min vid 2000 x G eller 5 min vid 2400 x G inom 2h efter provtagning.
Hållbarhet: Avhälld plasma hållbar i rumstemp 2 timmar, i kyl 72 timmar och i frys (-20) 1 månad.
Innan frysförvaring ska provet recentrifugeras. Detta innebär att man centrifugerar provet 2 gånger 15 minuter vid 2400 x G. Plasma hälls av till nytt rör innan och efter omgång 2

 

 

Akutanalys

 

 

 Ja

 

 

Biobanksprov 

 

 

 Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

Kvinnor: 

2,0-4,0  

g/L

Män:

2,0-4,0  

g/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information  @lab