Mer om analysen Fibrinogen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om ökad fibrinogennedbrytning och andra koagulationsrubbningar

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Inflammation
- Nefros
- Graviditet
- Hereditär variation

Sänkt vid:
- Leversjukdom
- Ökad koagulation/fibrinolys (ökad konsumtion)
- DIC

Bakgrundsinfo:
Fibrinogen är ett leversyntetiserat glykoprotein. Under slutsteget i blodkoagulationen omvandlas det av trombin och faktor XIIIa till ett olösligt fibrinnät. Fibrinkoaglet löses sedan upp vid fibrinolytiska processer.
Fibrinogen har kraftig påverkan på sänkan (SR) pga sin förmåga att bidra till myntrullebildning av erytrocyterna.

Fibrinogen är ett akutfasprotein och stiger ffa vid inflammation i kroppens stödjevävnader.
Fibrinogen bör därför bedömas i förhållande till andra akutfasproteiner för att lättare upptäcka ökad konsumtion (exempelvis p.g.a. stor sårskada).

Hereditärt förhöjda nivåer av fibrinogen är en riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom. Fibrinogennivåerna ökar något med åldern

Metod: Clot Turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information