Folat, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Folsyra,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp 
Rör utan tillsats med gel, guldgul 

Mikrorör utan tillsats, med gel, guldgul propp 
Minicollect med gel guldgul

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Mikrorör 700 µL blod  

 

 

Kommentar

 

 

Ska skyddas mot ljus.
Hemolyskänsligt

Generell hantering av rör efter provtagning    

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

 Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

>7,0  

nmol/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information