Mer om analysen Folat i serum

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Makrocytär anemi, malabsorption. Kognitiva eller neurologiska symptom.
Lämplig andrahandsanalys vid misstanke om Folatbrist (se Homocystein).

Tolkning:
Nedsatt värde talar för folatbrist.
Det finns en enzymvariant hos cirka 10 % av befolkningen, dessa individer behöver högre nivåer folat för normal funktion.
Sänkta nivåer av serumfolat kan förekomma efter några dagar med folatfattig kost utan att reell folatbrist behöver förekomma.
Om det är hemolys i provet kan man få falskt för höga värden.

Bakgrundsinfo:
Dygnsbehovet av folat (vitamin B9) täcks vanligen av en normal kost, folatrika livsmedel är t ex råa grönsaker. Kroppens lagrade folat räcker vanligen 3-4 månader. Folat är nödvändigt vid flera viktiga reaktioner, speciellt vid syntesen av DNA och RNA. För normal folatfunktion krävs närvaro av kobalamin (vitamin B12). Bristande DNA-syntes leder bla till megaloblastisk anemi som således kan bero på såväl folatbrist som kobalaminbrist.

Folatbrist kan orsakas av malabsorption, malnutrition, ökat behov (t ex hemolytisk anemi) och ökade förluster (t ex hemodialys). Funktionell folatbrist kan även uppkomma vid en vanlig variant i enzymet metylen tetrahydrofolatreduktas (MTHFR) som cirka 10 % av befolkningen har, dessa individer behöver högre nivåer av folat för normal funktion. Brist kan hos dessa förekomma vid S-Folat nivåer <15 nmol/L, den funktionella bristen kan påvisas genom analys av homocystein som då är stegrat. Folatbrist kan också ses vid behandling med vissa läkemedel ffa antiepileptika, men även metotrexat, trimetoprim och sulfasalazin
Koncentrationen av folater i erytrocyterna är 30 gånger högre än i serum (plasma), omsättningen av detta intracellulära folat är långsam. Omsättningen av serumfolat är snabbare och det leder till att sänkta nivåer av serumfolat kan förekomma efter några dagar med folatfattig kost utan att reell folatbrist behöver förekomma.

Metod: Chemiluminescens

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)