Förenlighetsprövning, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förenlighetsprövning inför transfusion av blodkomponent

 

 

 

Laboratorium

 

 

Transfusionsmedicin/klinisk kemi Avesta, Falun, Ludvika och Mora  

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin 

 

 

Provtagning

 

 

Se BAS-test eller MG-test

 

 

Kommentar

 

 

Förenlighetsprövning krävs inför transfusion av erytrocyter och utgörs i normalfallet av Blodgrupps- och Antikropps-Screening-test (BAS-test).
MG-test (mottagare-givare-test) måste alltid utföras när patienten har irreguljära erytrocytantikroppar mot blodgruppsantigen 

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera