Främmande kropps-odling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Odling på extirperat främmandekroppsmaterial, t ex spiral

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi  

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi

Begär odling allmän (aerob+anaerob). Om speciell bakterie misstänks ange det på remissen (odlingstiden kan behöva förlängas).
Ange provtagningsställe och ev antibiotikabehandling

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

FAB buljong i 100 ml glasflaska med blå skruvkork (tillhandahålls från laboratoriet) eller annan tom steril behållare. Om materialet får plats i rör för urinodling kan ett sådant användas. Om risk för uttorkning föreligger bör en mindre mängd steril fysiologisk koksaltlösning tillsättas
Sterilt plaströr med skruvlock 10 mL

 

 

Provtagning

 

 

Den främmande kroppen nedföres direkt vid provtagningen i glasflaskan med FAB buljong eller annan steril behållare eller rör.

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport. Transport till laboratoriet bör ske omgående

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 14 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej