Fryssnitt histologi, Hist-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Pappersremiss

 

 

Histopatologi i 3 exemplar  

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas under pågående operation  

 

 

Kommentar

 

 

Fryssnitt måste föranmälas till patologlab, 023-49 27 97 och den tillhörande remissen måste vara noggrannt ifylld med kontaktperson och direkt telefonnummer till operationsavdelningen.

Remiss skall medfölja i 3 exemplar.

Gör en avanmälan om det akuta preparatet uteblir. 

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja