Funktionsprover, Pt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Belastningar,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Detta gäller t.ex. Synactentest, ACTH-belastning med flera som utförs på vårdavdelning och prover lämnas till Klinisk kemi Falun 

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Se respektive analys 

 

 

Provtagning

 

 

Enligt fastställt schema. Ange tidpunkt för provtagning och önskade analyser

 

 

Minsta provmängd

 

 

Se respektive analys 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej