G

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven G inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem   G-6-PD (B)Erc- Glukos-6-fosfatdehyrdogenas     Ext
 Kem   Gabapentin  P/S-  Neurontin      Ext
 Kem   GAD ak (IgG)    S-  Antikroppar mot Glutaminsyrekarboxylas      Ext
 Kem   Gallsyror   fS-  Gallsyror      Ext
 Kem   Gallsyror   dU-  Gallsyror i dygnsurin      Ext
 Kem   Gastrin   fS-  Gastrin      Ext
 Kem   GBM-anti   S-  Good Pasture antigen, Vaskulitutredning     Ext
 Kem   Genetisk utredning    ArrayCGH      Ext
 Kem   Gentamicin   P-  Garamycin       
 Kem   GFR estimat (CysC) Pt-  eGFR (CysC)      
 Kem    GFR estimat (Kreatinin) Pt-  eGFR (Kreatinin)      
 Kem   GH   S-  Tillväxthormon, Somatotropin       Ext
 Kem   GHB   U-  GHB i urin      Ext
 Mik   Glatt muskel   S-  Påvisande av serumantikroppar mot glatt muskulatur       

 Mik

UPP

  Gliadin  S-  Deamiderat gliadin IgG      
 Kem   Glukagon   fP-  Glukagon      Ext
 Kem   Glukos   Csv-  Glukos i cerebrospinalvätska       
 Kem   Glukos   Ledv-  Glukos i ledvätska       
 Kem   Glukos    fP-  Glukos i plasma, fastevärde       
 Kem   Glukos   P-  Glukos i plasma, icke fastande       
 Kem   Glukos   Plv- 

Glukos i pleuravätska 

 

 

 

 Kem   Glukos, kval   U-  Glukos i urin, testremsa       
 Kem   Glukos-6-fosfatdehydrogenas   (B)Erc-  G-6-PD     Ext
 Kem   Glukoselimination, po.  fPt-  Glukosbelastning, OGTT enligt WHO       
 Kem   Glukoselimination gravid fPt- Glukosbelastning gravid, OGTT enligt WHO      
 Kem   Glycerol   S-  Glycerol      Ext
 Kem   Glycerol   dU-  Glycerol i dygnsurin      Ext
 Kem   Glykokonjugat  U- Glykokonjugat lösliga     Ext
 Mik   Gonokocker serologi   S-  Påvisande serumantikroppar mot Gonokocker      Ext
 Mik   Gonokockodling    Påvisande av Gonorré med bakterieodling       
 Kem   Good Pasture-antigen  S- Vaskulitutredning, GBM-anti     Ext
 Kem   Graviditetstest   U-  Humant koriongonadotropin, U-HCG       
 Kem   GT  P-  Glutamyltransferas       
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö