Gonokockodling, Gonorré

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi  

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi

Märk prov och remiss med namn och personnummer.
Ange: Odling gonokocker   

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för gc eller Provtagningsset för bakt
Provt.set bakteriologi  

 

 

Provtagning

 

 

Gonokockodling tas före klamydiaprov.
Cervix: Rengör cervixmynningen med tork. Rotera provtagningspinnen i cervixkanalen.
Uretra: Rotera provtagningspinnen 1-2 cm upp i uretra. Låt pinnen suga upp sekret.
Rectum: Prov tas direkt med provtagningspinne på rectalslemhinna.
Svalg: Pressa provtagningspinnen ordentligt mot tonsillerna.
Ögon: Skrapa provtagningspinnen mot nedre ögonlockets insida 2-3 ggr.

 

 

Kommentar

 

 

OBS! PCR är rutindiagnostik för gonorré. Se klamydia-gonorré PCR. Vid misstanke om, eller vid smittspårning av gonorré, rekommenderas både PCR och odling för att möjliggöra resistensbestämning innan behandling.

Förvaras i kyl i väntan på transport.
Transporttiden bör ej överstiga 24 timmar 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Negativa prov slutsvaras efter 2 vardagar.
Positiva prov preliminärsvaras vanligen inom 2 – 3 vardagar.
Slutsvar inklusive svar på antibiotikaresistensbestämning (som utförs på referens-labbet i Örebro) lämnas efter ca en vecka.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab