Mer om analysen GT

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Leverutredning. Malignitetsutredningar.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- hepatit
- levermetastaser och primär levercellscancer
- alkoholmissbruk
- vissa läkemedel (t.ex. anti-epileptika, NSAID)
- metabolt syndrom (inkl leversteatos)

Bakgrundsinfo:
Membranprotein med betydelse för transport av aminosyror in i cellerna i ffa lever, njure, prostata och pancreas. Enzymaktiviteten i plasma kommer huvudsakligen från levern, både hos friska och vid sjukdom.

Stegring kan utlösas av läkemedel, denna beror inte på cellskada utan på induktion av enzymet (tillhör gruppen P450 enzymer)

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)