Glukos, Ledv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Avesta, Falun, och Mora  

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 5 mL med Na-heparin, mörkblå propp 
Rör 4 mL med Na-heparin, mörkblå 

 

 

Provtagning

 

 

Lämnas omedelbart till kem lab.
I samband med ledpunktionen måste även P-Glukos tas

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL ledvätska 

 

 

Kommentar

 

 

Inom sjukhusen:
Provet lämnas omedelbart till kem lab och centrifugeras inom 30 min efter provtagning. Ett rör räcker även till övriga analyser i ledvätska: Leukocyter, Laktat och Kristaller, vid tillräcklig provmängd.

Om Leukocyter ska analyseras får provet inte skickas i rörpost.

Utanför sjukhusen:
Om Leukocyter, Laktat och Kristaller behövs förutom Glukos ska två provrör tas.
Ett rör ska centrifugeras senast 30 min efter provtagningen och ovanvätskan hälls av till ett nytt rör. Denna centrifugerade ledvätska kan även användas för bestämning av Laktat. Hållbarhet är 2 dygn i kylskåp.

För celler och kristaller ska det andra röret skickas till kem lab ocentrifugerat. Hållbarhet för leukocyter i det här provet är 4 h i rumstemperatur. Om transporttid beräknas vara >4 h från provtagningen kan provet förvaras i kyl upp till 24 h.

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Normalt är Ledv-Glukos ca 0,6 mmol/L lägre än P-Glukos

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information