Mer om analysen Glukos i ledvätska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Differentialdiagnostik av akuta artriter.

Tolkning:
Ett Ledv-Glukos >/= 1 mmol/L lägre än P-Glukos stödjer diagnosen septisk artrit.

Bakgrundsinfo:
Ledvätska är ett filtrat av plasma med innehåll av hyaluronsyra

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)