Glukosbelastning peroral, fPt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Glukoselimination per os, OGTT enl WHO,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Borlänge, Falun, Ludvika och Mora.

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsult 
Ange patientens vikt, tidigare faste P-Glukos, kort anamnespå remissen.

 

 

Provtagning

 

 

Instruktion för utförande av glukosbelastning vid vårdenheter inom Landstinget Dalarna.

 

 

Kommentar

 

 

Undersökningen tar ca 2,5 h att utföra.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej
Undersökningen utförs vid kem lab. Tidsbeställning. Laboratoriet kallar patienten.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Venös provtagning
Normal glukostolerans: 0 h fastevärde < 6,1 mmol/L, 2 h < 7,8 mmol/L
Fastehyperglykemi: 0 h fastevärde 6,1-6,9 mmol/L, 2 h < 7,8 mmol/L
Nedsatt glukostolerans: 0 h fastevärde < 7,0 mmol/L, 2 h 7,8-11,0 mmol/L
Diabetes mellitus: 0 h fastevärde 7,0 mmol/L, 2 h 11,1 mmol/L

Kapillär provtagning
Normal glukostolerans: 0 h fastevärde < 6,1 mmol/L, 2 h < 8,9 mmol/L
Fastehyperglykemi: 0 h fastevärde 6,1-6,9 mmol/L, 2 h < 8,9 mmol/L
Nedsatt glukostolerans: 0 h fastevärde < 7,0 mmol/L, 2 h 8,9-12,1 mmol/L
Diabetes mellitus: 0 h fastevärde 7,0 mmol/L, 2 h 12,2 mmol/L

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information