Mer om analysen Glukosbelastning peroral

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Fastande plasmaglukos mellan 6,1 och 6,9 mmol/L. Misstanke om graviditetsdiabetes (se Landstinget Dalarnas vårdprogram för mödrahälsovård). För övriga indikationer se Läkemedelsboken 2011-2012.

Tolkning:
Förutom diabetes, nedsatt glukostolerans vid andra endokrina rubbningar som tyreotoxikos och Cushings syndrom, svår leversjukdom och vissa läkemedel (glukokortikoider, tiazider).
Intraindividuell variation för fastande P-Glukos är ca 5 % och för 2 h prov ca 16 %.
Undersökningen bör upprepas om 2 h-värdet är ett gränsfall.

Bakgrundsinfo:
Resultatet påverkas av ventrikelns tömningshastighet och tarmens resorptionsförmåga