Mer om analysen P-Glukos, fastande

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Diagnostik och kontroll av av diabetes. Endokrinologisk utredning. Oklar medvetslöshet.

Tolkning:
Hyperglykemi vid:
- insulinbrist (typ I diabetes)
- insulinresistens (typ II diabetes)
- överskott diabetogena hormoner (glukagon, adrenalin, kortisol)

Hypoglykemi vid:
- insulinöverskott (överdos insulin eller sulfonureidpreparat)
- insulinom
- insufficiens i binjurebark eller hypofys

Bakgrundsinfo:
Glukos är den viktigaste energiinnehållande föreningen i blodet, kan utnyttjas av alla kroppsvävnader. Glukos tillförs blodet från födan och från levern, de första 12 timmarna efter måltid från upplagrat glykogen och senare genom nybildning av glukos från bl a aminosyror (glukoneogenes). Glukoskoncentrationen i blod regleras hormonellt. Viktigast är insulin som sänker och glukagon som höjer blodets glukoshalt.

Glukoshalten i kapillärblod överensstämmer med den i venblod vid fasta men är högre efter intag av föda eller under en glukosbelastning.

Glukoshalten som uppmätts i plasma är ca 11 % högre än den som uppmätts i helblod. Erhållet värde kan alltså påverkas av hematokriten. Vid bestämning av glukos i hemolyserat helblod (t.ex. kapillärt prov) är mätvärdet faktoriserat med 1.11 för att motsvara ett plasmavärde

Metod: Absorbans. Ludvika - Amperometri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)