H

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven H inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Mik   Haemophilus-antikroppar   S-  Påvisande av serumantikroppar mot Haemophilus     Ext
 Kem    Haloperidol   S-  Haldol      Ext
 Kem   Haptoglobin   S-  Haptoglobin       
 Kem   Hb   B-  Hemoglobin, Hb-koncentraion i blod      
 Kem   Hb   F-  Hemoglobin i faeces, Faeces Hb      
 Kem   Hb   P-  Hemoglobin i plasma       
 Kem   Hb, fetalt  B-  Fetalt hemoglobin, HbF       
 Kem   Hb, kval  U-  Hemoglobin i urin, testremsa       
 Kem   Hb-fraktionering  B-  Hemoglobinfraktioner, Hb-elfores      Ext
 Kem   HbA1c   B-  Hemoglobin A1c, glykerat hemoglobin       
 Kem   hCG + beta-kedjor    P-  Humant koriogonadotropin, Totalt beta-hCG      
 Kem   HDL-kolesterol   P- 

HDL-kolesterol 

 

 

 

 Kem   HE4   P-  Human Epididymus Protein 4      Ext
 Mik    Helicobakter pylori antigen   F-  Påvisande av antigen mot Helicobakter pylori i faeces       
 Mik   Helicobakter pylori, biopsiodling    Påvisande av Helicobakter pylori med bakterieodling på biopsi      Ext
 Mik   Helicobakter pylori serologi  S- Påvisande av antikroppar mot Helicobakter pylori     Ext
 Kem   Hemokromatos, hereditär, genotypning  Pt(Lkc)-  HFE genotyp      Ext
 Kem   Hemosiderin   U-  Hemosiderin i urin       
 Kem   Heparin, LMW (anti-Xa)    P-  LMWH, Lågmolekylärt heparin, Fragmin      
 Kem   Heparinantikroppar   P-  Heparinantikroppar, HIT      Ext
 Mik   Hepatit A serologi  S-  Påvisande av serumantikroppar mot Hepatit A      
 Mik   Hepatit B antigen, HBsAg  S-  Påvisande av Hepatit B-antigen      
 Mik   Anti-HBc IgM  S- HBc-antikroppar IgM      
 Mik   HBeAg  S- HBe-antigen      
 Mik   Anti-HBe  S- HBe-antikroppar      
 Kem   HCG  U- Graviditetstest, Humant koriongonadotropin      
 Mik   Hepatit B virus, PCR  P-  Påvisande av Hepatit B-virus, kvantitativ bestämning, med PCR, HBV     Ext
 Mik   Hepatit B, kontroll efter vaccination   S- 

Påvisande av serumantikroppar mot Hepatit B, anti-HBs 

 

 

 

 Mik   Hepatit C PCR/RNA  P-  Påvisande av Hepatit C med PCR     Ext
 Mik   Hepatit C, screening  S-  Påvisande av serumantikroppar mot Hepatit C      

 Mik

UPP

  Hepatit D serologi  S-  Påvisande av serumantikroppar mot Hepatit D, anti delta (anti-HDV)     Ext
 Mik   Hepatit E serologi/PCR  S- Påvisande av Hepatit E, serologi eller PCR     Ext
 Kem    Hereditärt angioödem P/S- C1-inhibitor     Ext
 Mik   Herpes Simplex-virus, PCR blåsmaterial    Påvisande av Herpes från blåsmaterial med PCR      Ext
 Mik   Herpes Simplex-virus, Serologi   S-  Påvisande av serumantikroppar mot Herpes Simplex, HSV     Ext
 Mik   Herpes Simplex-virus, PCR   P-  Påvisande av herpesvirus i plasma med  PCR     Ext
 Mik   Herpes Simplex-virus, PCR   Csv- Påvisande av herpesvirus i cerebrospinalvätska med PCR     Ext
Kem   HIAA-5 tU- Hydroxiiindolacetat 5-     Ext
 Mik   HIV RNA PCR   P-  Påvisande av HIV-antigen med PCR     Ext
 Mik   HIV, screening   S-  Påvisande av serumantikroppar och -antigen mot Humant immunbristvirus, HIV, screening       
 Kem   HLA DQ   B-  HLA genotyp DQ 2/DQ 8      Ext
 Kem   HLA-antikroppar   S 

HLA-antikroppar

 

 

Ext 

 Kem   HLA B27   B-  HLA B27       
 Kem   HLA-typning   B-  HLA-typning       
 Kem   Homocystein   P-  Homocystein plasmakoncentration       
 Kem   Homocystein och Metionin   P-  Homocystein och Metionin, plasmakoncentration      Ext
 Kem   Homovanillat  tU- HVA     Ext
 PatCyt Mik   HPV, högrisk   Cyt-  Högrisk-HPV, cervixcytologi       
 Mik   HTLV  S- Humant T-lymfotropt virus, HTLV      
 PatCyt    Hud   Hist-  Histologisk undersökning av hud       
 PatCyt    Hud-IF   Hist-  Immunofluorescens histologisk undersökning av hud       
 Mik    Humant herpesvirus 6 (HHV6)  Csv-  Påvisande av humant herpesvirus 6 (HHV6) med PCR      Ext 
 Mik   Humant herpesvirus 7 (HHV7) serologi  S-  Påvisande av serumantikroppar mot humant herpesvirus 7 (HHV7)      Ext
 Mik   Humant herpesvirus 8 (HHV8) serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot humant herpesvirus 8 (HHV8)     Ext
 Kem   HVA   tU-  Homovanillinsyra i urin      Ext
 Kem   Hyaluronsyra   Exudat-  Hyaluronsyra i exudat      Ext
 Kem   Hydroxyiindolacetat 5-   tU-  Hydroxyiindolacetat, 5-HIAA     Ext
 Kem   Hydrokarbazepin  S- Monohydroxykarbazepin, Trileptal     Ext
 Kem    Hydroxyprogesteron 17-alfa   S-  Hydroxyprogesteron 17-alfa       Ext
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9 

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö