Mer om analysen HDL-kolesterol

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Utredning av primära och sekundära hyperlipoproteinemier. Bedömning av kardiovaskulär risk.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- regelbundet alkoholintag
- medicinering (östrogen, antiepileptika, bronkdilatantia)
- familjär hyperalfalipoproteinemi och familjär hyperalfatriglyciderdemi

Sänkt vid:
- familjär hypoalfalipoproteinemi
- sekundära lipoproteinrubbningar vid t ex diabetes, lever- och njursjukdomar (måttlig sänkning)

Bakgrundsinfo:
"High density"-lipoproteiner (HDL eller alfalipoproteiner) kan bildas i lever och i tarm, och vid nedbrytningen av VLDL och kylomikroner.
Funktionen anses vara att omsätta ytkomponenterna hos kylomikroner och VLDL, samt att återföra kolesterol till levern.
HDL anses skydda mot perifer ackumulering av kolesterol och på så sätt skydda mot kardiovaskulär sjukdom.

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)