Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om HIV-DNA önskas ska provet skickas till Virologen Huddinge. Uppsala gör inte HIV-DNA.
Det gäller först och främst nyfödda barn.

NYFÖDDA BARN: Inte snurra EDTA-rören!!!! Låt stå i rums temp! Skicka proven osnurrade.

Om provet kommer på fredag:
Snurra provet, överför plasman till 2 kryorör, frys i -70 gr och skicka fryst.