Mer om analysen Haptoglobin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstanke om hemolys. Ingår i bedömning av S-Proteinfraktioner.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Inflammation

Sänkt vid:
- Hemolys/ökad erytrocytomsättning
- Leverpåverkan
- Barndom

Bakgrundsinfo:
Haptoglobin syntetiseras i levern och har förmåga att komplexbinda fritt hemoglobin. Bildat komplex elimineras i levern.
Haptoglobin är ett akutfasprotein och stiger ffa vid inflammation i kroppens stödjevävnader.

Haptoglobinnivåerna måste bedömas i förhållande till andra akutfasproteiner vid misstanke om leverpåverkan eller hemolys, eftersom inflammation kan maskera en ökad elimination av haptoglobin.

Barn har låga haptoglobinnivåer, haptoglobin används därför ej som hemolysmarkör före ca 10 års ålder.

Metod: Immunokemisk Turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)