Mer om analysen Hemoglobin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Diagnostik och behandling av anemi och polyglobuli.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Absolut polycytemi (ökad erytrocytmassa)
- Relativ polycytemi (oförändrad erytrocytmassa men sänkt plasmavolym)

Sänkt vid:
- Minskad produktion av förstadier till erytrocyter (t.ex. benmärgssjukdom och njursvikt,)
- Ineffektiv erytropoes (t.ex. järnbrist, B-vitaminbrist, sekundäranemi)
- Ökad förlust/elimination från blodet (blödning, hemolys)

Bakgrundsinfo:
Hemoglobinkoncentrationen ger en uppskattning på kroppens totala erytrocytmassa.
Falskt höga värden kan ses vid akut blödning (plasmavolym har ej hunnit ställa in sig i jämvikt).
Sänkt Hb utan minskad total erytrocytmassa kan ses vid splenomegali, makroglobulinemi och hård fysisk träning (ökad plasmavolym).

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)