Mer om analysen Hemoglobin i faeces

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Som led i utredning av misstänkt gastrointestinal blödningskälla.

Tolkning:
Normalt tas prov för F-Hb 2-3 gånger under en tidsperiod. Man bör dock vara medveten om att inget F-Hb test har hundraprocentig sensitivitet.

Bakgrundsinfo:
Normalt förloras med faeces 1-2 ml blod från magtarmkanalen per dygn. Förlusterna ökar vid gastrit, magsår, kärlmissbildningar och vid tumörer i magtarmkanalen.

Immunologiska metoder kräver inte någon speciell dietförberedelse. Järnmedicinering ger inte upphov till falskt positiva reaktioner med dessa tester.
Metoden är mer specifik men har sämre känslighet för blödningar från övre mag- tarmkanalen. Metoden har däremot hög känslighet och specificitet för blödningar från tjocktarmen och anses speciellt lämpad för detektion och uppföljning av coloncancer.
Prov för immunologiska F-Hb tas normalt 2-3 gånger under en tidsperiod. Därefter bör man ta ställning till vidare utredning. Inget F-Hb test har en hundraprocentig sensitivitet vilket gör att det kan förekomma tumörer trots att F-Hb är negativt.

Metod: Immunkromatografi. Färgreaktion, visuell avläsning

Metodinformation

Intern information