Mer om analysen HbA1c

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Uppföljning av diabetes mellitus typ 1 och typ 2.

Tolkning:
Förhöjd vid långvarig hyperglykemi.

Bakgrundsinfo:
HbA1c utgör den fraktion av HbA (dominerande hemoglobinformen hos vuxna) till vilken glukos bundits. Andelen ökar ju längre tid hemoglobinet exponeras för höga blodglukoskoncentrationer. HbA1c speglar medelglukosnivån under 2-12 veckor tillbaka.

Förkortad överlevnad av erytrocyter ger falskt låga HbA1c-värden vid hemolytisk anemi samt hemoglobinopatier som t.ex. HbS, HbC och HbE.
HbA1c-resultat korrigeras om möjligt för förekomst av Hb-varianter och förhöjt HbF. 

Metod: Vätskekromatografi Absorbans

Intern information