Hemoglobinfraktioner, Hb-elfores, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hb-fraktionering, Erc- Abnormt hemoglobin Hb-A2, -S,-C, -E, -D Hb-varianter Hemoglobinelektrofores Hemoglobiner abnorma Thalassemi

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Universitetssjukhuset Örebro 
Sök analys

Adress 160

Laboratoriemedicinska kliniken
Klinisk kemi
UNIVERSITETSSJUKHUSET
701 85 Örebro 

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD