Helicobakter pylori-antigen, F-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/Immunologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Fecesrör med sked eller urinodlingsrör

Faecesrör med sked   Urinodlingsrör

 

 

Provtagning

 

 

3 skedar feces (1-2 mL) i fecesrör med sked eller i urinodlingsrör (inget pinnprov)

 

 

Minsta provmängd

 

 

3 skedar feces 

 

 

Kommentar

 

 

Patienten bör ha varit utan protonpumpshämmare minst en och helst två veckor innan test för att öka sensitiviteten. Detta test visar om det finns en pågående infektion och är det test som numera rekommenderas i första hand

Provrör med transportmedium eller andra konserveringsmedel är inte lämpliga för testet 

Sänd provet omgående. Om detta inte är möjligt, förvara provet i kyl i avvaktan på transport, dock högst 2 dygn. Förvaras i kyl men behöver ej kyltransporteras

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja