Hepatit A, antikroppar, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/Immunologi 

Om provet tas pga immunitetskontroll markeras: Vaccinations-kontr Hepatit A.

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör eller mikrorör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul  Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul

eller rör utan tillsats, röd propp 
  Rör utan tillsats, röd 

 

 

 Provtagning

 

 

 Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd 

 

 

 Venblod 1 mL, kapillärblod 0,8 mL

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja