Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om infektionsklin. vill att provet ska skickas till Huddinge (vilket dom oftast vill):
Provet centrifugeras INTE. Förvaras i rumstemperatur!
Om provet kommer på fredag från inf klin och som ska skickas till HUDDINGE: Snurra röret, sug av plasman i 2 kryorör, frys i -70 gr och skicka med kolsyreis (hämta på kemlab fredag em och lägg i vår -70 gr frys) på måndag.
http://karolinska.se/KUL/Alla-anvisningar/Anvisning/9721 

Prov till Uppsala behöver inte frysas, se deras anvisning.