Hepatit B-antikroppar, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Anti HBs, kontroll efter vaccination

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Serologi/Immunologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul   Mikrorör utan tillsats med gel, guldgul

eller rör utan tillsats, röd propp
  Rör utan tillsats 6 ml, röd

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Ven blod 1 mL, kapillärblod 0,8 mL

 

 

Kommentar

 

 

Provet tas främst för att påvisa immunisering efter vaccination.
Förvaras kylt i väntan på transport

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej