Heparin, LMW (anti-Xa), P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

LMWH, Lågmolekylärt heparin, Fragmin

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi  
Ange provtagningstid på remissen!

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp - svart ring
Rör med Na-citrat för koagulation ljusblå 

 

 

Provtagning

 

 

Röret måste vara helt fyllt, tills vacuum tar slut.
Lämnas omedelbart till kem.lab

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Ska centrifugeras 15 min vid 2000 xG x2 

Hållbarhet efter provtagning:
Obehandlad - 1 h i rumstemp, 3 h i kyla.
Behandlad - 1 h i rumstemp, 1 h i kyla.

Förvaring >1 h, frys provet som då är hållbart 1 mån.
Innan frysförvaring ska provet recentrifugeras. Detta innebär att efter en centrifugering, pipetteras plasman över till nytt plaströr och omcentrifugeras. Plasman pipetteras över till nytt plaströr och fryses. Skickas fryst med kolsyreis

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Referensintervall: Terapeutiskt intervall - Se FASS! 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information  @lab