Mer om analysen Heparinaktivitet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Monitorering av behandling med LMW-heparin på barn, gravida och njursjuka och andra patienter med svårförutsägbar läkemedelskoncentration.

Tolkning:
Provtagning 3-4 timmar efter subcutan injektion av LMW-heparin återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.
Värden över 1,5 kIE/L är nästan alltid för höga (blödningsrisk).
Värden under 0,2 kIE/L betyder att den antitrombotiska effekten är mycket liten.

Bakgrundsinfo:
Behandling med lågmolekylärt (LMW) heparin används för att behandla och förebygga trombos och embolier och är förenad med vissa risker. Blödningskomplikationer utgör den största risken vid överbehandling och tromboser och embolier är största risken vid underbehandling.
LMW-heparin har sin huvudsakliga antikoagulerande effekt genom att hämma faktor Xa.
LMW-heparin kan doseras en eller två gånger per dygn. Halveringstiden i människokroppen för LMW-heparin är i mycket hög grad beroende av njurfunktionen 

Metod: Kromogenisk

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information