Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Centrifugera citratröret i 15 min vid 2000 x G vid 15°C inom 30 min efter provtagning. För över plasma till ett nytt rör och centrifugera igen. Ta ej plasma närmare cellerna än 7 mm vid omcentrifugeringen för att få trombocytfri plasma.
Hållbarhet efter provtagning, centrifugering mm se Centuridokument 8249