Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Transport och förvaring: Sänd provet med nästa ordinarie transport. I avvaktan på transport kylförvaras provet. Provet kan kylförvaras upp till fyra dygn. Om provet inte kan skickas till Uppsala inom denna tid fryses i -70 grader (-20 gr länslabben) och skickas fryst