Hud, histologi, Hist-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Histopatologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Preparatburk eller rör med formalin för histologisk undersökning 
Preparatburk med formalin  

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning på förändrat område samt helst även intilliggande normal vävnad. Märkning av olika detaljer kan göras med sutur för att markera intressanta detaljer eller resektionsränder i preparatet.
Delning av provet får inte göras!
Ange tidpunkt för fixering av preparatet i remissens anamnesruta

 

 

Minsta provmängd

 

 

3 mm stans 

 

 

Kommentar

 

 

Nej 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej