Hyaluronsyra i exsudat

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hyaluronsyra i kroppsvätskor

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk patologi och cytologi Karolinska universitetslaboratoriet

Adress 069

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

 

Pappersremiss

 

 

Förse provet med remiss där patientidentitet och svarsmottagare framgår!

 

 

Kommentar

 

 

Undersökningen utförs endast i Huddinge.
Förfrågningar på telefon 08-585 810 17