I-J

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstäverna I-J inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem   IA2, anti- (IgG)   S-  IA2, antikroppar mot. Ö-celler      Ext
 Kem   IgA  S-  Immunglobulin A       
 Kem   IgD   P/S-  Immunglobulin D      Ext
 Kem   IgE total  S-  Immunglobulin E      Ext
 Kem   IgG   S-  Immunglobulin G       
 Kem   IgG   Csv-  Immunglobulin G i cerebrospinalvätska      
 Kem   IgG subklasser   S-  Immunglobulin G subklasser, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4     Ext
 Kem   IgM   S- Immunglobulin M       
 Kem   IGF-1   S- Insulin like Growth Factor 1     Ext
 Trf    Immuniseringsundersökning    Antikroppsundersökning       

 Mik

UPP

  Influensa PCR   Påvisande av Influensavirus med PCR       
 Mik   Infrysningsprov   Csv-  Infrysningsprov cerebrospinalvätska       
 Mik    Infrysningsprov   S-  Infrysningsprov serum, mikrobiologi       
 Kem   INR     INR, international normalized ratio       
 Kem   Insulin   S-  Insulin      Ext
 Kem   Insulinantikroppar   S- 

 Insulin ak

 

 

Ext 

 Kem   Interleukin-6   S-  Interleukin-6, IL-6      Ext
 Kem   Internetdroger   U-        Ext
 Kem   Intercellulärsubstans ak (IgG)   S-  Cirkulerande ak mot hudens intercellulärsubstans     Ext
 Kem   Iohexolclearance   Pt-  Iohexolclearance       
 Kem   Isoamaylas (Makro)  S- Amylas Isoenzym      
 Kem   Isopropanol   P/S- Isopropanol       
 Kem   Itrakonazol   P/S-  Sporanox      Ext
               
 Kem   JAK B-   JAK2 V617F mutationsanalys      Ext
 Mik   JC-virus (JCV) PCR Csv-   Påvisande av JC-virus (JCV), Polyomavirus med PCR      Ext
 Kem   Järn  fP-   Järn       
 Kem   Järnmättnad  fP-   Järnmättnad       
 Mik    Jästsvamp odling     Påvisande av jästsvamp (svamp) med odling       
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö