Mer om analysen Immunglobulin A

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Skall beställas tillsammans med IgA-transglutaminas-antikroppar vid celiaki-diagnostik.
Ingår i S-Proteinfraktioner.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- lung- och tarminfektioner
- regional enterit
- reumatoid artrit
- kolestas
- olika maligniteter

Sänkt vid:
- benmärgspåveran
- heriditär brist (ganska vanligt)

Bakgrundsinfo:
IgA produceras och syntetiseras dels som monomerer och dels i slemhinnorna som dimerer som kopplas till en secretory component, vilken skyddar molekylen mot proteolys.
Lika mycket IgA som IgG produceras, men då en stor del utsöndras är plasmakoncentrationen bara en femtedel av IgG-halten. Utgör viktig del i slemhinneförsvaret.

Låga nivåer (finns hos 0,3 % skandinaver) medför ökad risk för reaktioner mot blodtransfusioner, gammaglobulininjektioner, och malabsorption sekundärt till bakteriell överväxt.

Metod: Immunokemisk Turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)