Mer om analysen Immunglobulin G

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Kontrollera IgG-substitutionterapi. Ingår i S-Proteinfraktioner.
OBS! Normala IgG-nivåer utesluter inte subklassbrist (IgG 1-4) varför analysen IgG-subklasser bör ingå i en immunbristutredning.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- Infektioner
- Autoimmuna sjukdomar
- Förekomst av M-komponent

Sänkt vid:
- Diabetes
- Immunsupressiv behandling
- Lymfoproliferativ sjukdom
- Hereditär brist

Bakgrundsinfo:
IgG är det kvantitativt dominerande immunglobulinet i plasma. IgG är det enda immunglobulinet som aktivt passerar placenta till fostret.
Vid aktiv immunisering (infektioner, autoimmunitet) stiger IgG först efter ca 2 veckor

Metod: Immunokemisk, turbidimetri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)