Immuniseringsundersökning, B/P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Antikroppsundersökning,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Blodcentralen Falun 

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 7 mL med EDTA, lila propp
Rör 6 mL med EDTA, lila 

 

 

Provtagning

 

 

Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen! 

Patientsäkerhet - identitet 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

6 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Prov med kraftig hemolys går inte att analysera 

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information