Influensa, RS-virus, PCR

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningspinne nasofarynx, flockad pinne stoppas i ett sterilt rör med 1 mL steril koksaltlösning (NaCl).
Provtagningspinne flockad för odlingsprov 
Sterilt rör för urinodling mm

eller Trakealsugset vid misstanke om RS på barn.

 

 

Provtagning

 

 

Virusutsöndring är högst i början av infektionsförloppet, därför bör provet tas så tidigt som möjligt.

Prov tas från nasopharynx.
Om svårigheter att ta prov från nasopharynx kan prov tas från näsan men analysens känslighet kan då bli lägre.

Vid misstanke om RS på barn, prov tas med sugkateter fran nasopharynx:

  1. Koppla sugen till det stora munstycket
  2. Sugkateter eller sond ansluts till det lilla munstycket
  3. För in katetern i barnets ena näsborre tills kateterspetsen når nasopharynx
  4. Sätt på sugen - sug till nässekret syns i katetern
  5. Sug sedan igenom katetern med 7 mL NaCl från ampull. Sekret sugs nu in i röret
  6. Byt skruvlock

 

 

Kommentar

 

 

Analysen är en kombinerad metod där Influensa A, Influensa B och RS-virus alltid detekteras.

Skicka provet snarast till klinisk mikrobiologi Falun.
Förvaras kylt i väntan på transport. Provet är hållbart ca. 2-3 dygn i kyl.
Prov besvaras i möjligaste mån inom 2-3 timmar. 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja