Influensa, PCR

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Fyll i vid beställning

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningspinne nasofarynx, flockad pinne stoppas i ett sterilt rör med 1 mL steril koksaltlösning (NaCl).
Provtagningspinne flockad för odlingsprov 
Sterilt rör för urinodling mm

 

 

Provtagning

 

 

Prov tas från nasopharynx.
Om svårigheter att ta prov från nasopharynx kan prov tas från näsan men analysens känslighet kan då bli lägre

 

 

Kommentar

 

 

Skicka provet snarast till klinisk mikrobiologi Falun.
Förvaras kylt i väntan på transport.
Prov som kommer till klinisk mikrobiologi Falun före kl 8.00 vardagar må-fr besvaras ankomstdagen 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja