Infrysningsprov mikrobiologi, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss  Serologi/Immunologi 

Fyll i vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp eller rör utan tillsats, röd propp 
Rör utan tillsats med gel, guldgul  Rör utan tillsats 6 mL, röd

 

 

Provtagning

 

 

 Venprovtagning 

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport.
Vid 0-prov för stickskada, ange datum för stickskada. Det skall framgå om provet är taget på personal eller på patient

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

 Ja