Mer om analysen Iohexolclearance

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Komplement till S-cystatin C och S-kreatinin vid njurutredningar.

Tolkning:
Sänkt vid:
- njurskada med minskad GFR (glomerulär filtrationshastighet)

Förhöjt vid:
- graviditet
- diabetes (ffa tidigt skede)

Bakgrundsinfo:
Iohexol är ett röntgenkontrastmedel som praktiskt taget helt utsöndras via glomerulär filtration i njurarna. Iohexol-utsöndring (clearance) utgör därmed ett mått på GFR.
Utsöndringen bestäms ur plasmakoncentrationen en tid efter injektionen av ämnet, sk enpunktsclerance. Värdet normaliseras till kroppsytan.

I beräkning av GFR ingår distributionsvolymen vilken kan felvärderas ffa vid stora ödem och avvikande kroppsform 

Metod: Funktionsundersökning. Vätskekromatografi, absorbans

Intern information