JAK 2 mutationsanalys, V617F, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk genetik Akademiska laboratoriet 

Adress 045

Avd för Klin Genetik
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 7/6 mL eller 5/3 mL med EDTA, lila propp 
Rör 4 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

5 mL blod, tas i EDTA-rör som inte får centrifugeras eller frysas.
Lämnas omedelbart till KemLab för att nå Akademiska inom 24 timmar 

 

 

Minsta provmängd

 

 

 5 mL vuxna, 3 mL barn

 

 

Kommentar

 

 

Provet ska vara Klin Genetik, Akademiska Sjh Uppsala tillhanda inom 24 tim efter provtagning. Förvaras i kyl i väntan på transport.
Märk gärna provpåsen "Genetisk diagnostik"
Eventuella frågor, telefon 018-611 58 64

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja