Mer om analysen Järn

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Skall värderas tillsammans med P-Transferrin. Utredning av anemi, misstanke om järnbrist eller hemokromatos.

Tolkning:
Plasmajärnnivån är förhöjd:
- då produktionen av hemoglobin är mindre än nedbrytningen
- vid abnormt stora järndepåer
- vid akut utbredd leverskada

Plasmajärnnivån är låg:
- när hemoglobinsyntesen är större än nedbrytningen
- vid järnbrist
- vid akuta/subakuta inflammatoriska processer

Bakgrundsinfo:
Huvuddelen av järn i kroppen återfinns i erytrocyterna. Med plasmajärn avses i princip transferrinbundet järn vilket är den normala transportformen för järn i organismen.

Vid normal erytropoes omsätts hela plasmapoolen 8-10 gånger per dygn vilket innebär att plasmajärnnivån snabbt kan förändras vid förskjutning av hastigheten i bildningen resp. destruktionen av erytrocyter.

Plasmakoncentrationen av järn varierar kraftigt under dygnet med lägst värden under eftermiddagen. Av denna anledning skall prov för mätning av järn tas på morgonen. Däremot påverkar sannolikt inte normalt födointag plasmakoncentrationen av järn (om patienten inte har hemokromatos). Alla referensintervall på P-järn är dock etablerade på fastande individer.
P-Järn bestäms samtidigt med P-Transferrin för att räkna ut järnmättnaden och på detta sätt säkrare bedöma P-järn. Härigenom eliminerar man till en del effekten av inflammation och östrogen-påverkan på järnnivån i plasma.

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)