K

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven K inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem   Kadmium   B-  Cadmium, Cd     Ext
 Kem   kalcidiol  S- D-Vitamin 25 OH, 25-Hydroxi-vitamin D      
 Kem   Kalcitriol  S-  Vitamin D 1,25 dihydroxi, kalcitriol, D-vitamin     Ext
 Kem   Kalium   P-  Kalium       
 Kem   Kalium  dU- Kalium i dygnsurin       
 Mik   Kalprotektin   F- Kalprotektin i faeces      
 Kem   Kappakedjor, fria  S- Fria, lätta kedjor, kappa, lambda i serum     Ext
 Kem   Karbamazepin  P- Carbamazepin, Tegretol, Hermolepsin, Trimonil      
 Kem   Kardiolipinantikroppar  S- Antifosfolipid, Fosfolipid-ak     Ext
 Kem   Karnitin  P- Karnitin i plasma, fritt och totalt,     Ext
 Kem   Karnitin  U- Karnitin i urin, fritt och totalt, kvant     Ext
 Kem   Katekolaminer  P-

Katekolaminer i plasma, adrenalin och noradrenalin

 

 

Ext 

 Kem   Katekolaminer  Pt(U)- Adrenalin, noradrenalin,     Ext
 Mik   Kateterodling   Allmän bakterieodling från kateter      
 Kem  

Keratin, antikroppar mot

 S- Keratin, antikroppar mot, (AKA)      
 Kem   Kinidin  S- Kinidin     Ext
 Mik   Klamydia-Gonorré PCR    Påvisande av Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae med PCR       
 Kem   Klomipramin  P/S- Läkemedel Anafranil     Ext
 Kem   Klonazepam  P/S  Klonazepam, Chlonazepam, Iktorvil     Ext
 Kem   Klorid  P- Klorid      
 Kem   Klorid dU- Klorid i dygnsurin     Ext
 Kem   Klozapin  S- Leponex, Clozapine     Ext
 Kem   Koagulationsfaktor  P-

Koagulationsfaktorer

 

 

Ext 

 Kem   Koagulationsfaktor 5 mutation  B- Faktor 5 mutationsbestämning, APC-resistens     Ext
 Kem   Koagulationsfaktor VIII   P- Koagulationsfaktor 8, antihemofilifaktor, AHF     Ext

 Kem

UPP

  Koagulationsutredning         Ext
 Kem   Kobalamin  S-  Vitamin B12       
 Kem   Koffein  P- Koffein       
 Kem   Kokain, screen  U- Kokain i urin, screening     Ext
 Mik   Kolera odling  F- Påvisande av kolerabakterier i faeces med odling      Ext
 Kem   Kolesterol   P-  Kolesterol       
 Kem   Kolinesteras, pseudo  P/S-

Kolinesteras pseudo, Pseudokolinesteras

 

 

 

 Kem   Koloxidhemoglobin  B- Kolmonoxid-Hb, HbCO, COHb      
 Kem   Komplementbristutredning  P/S- Klassisk och alternativ komplement funktion     Ext
 Kem   Komplementfunktion  P/S-       Ext
 Kem   Komplementproteiner  P-        
 Kem   Komplementscreen  P/S-       Ext
 Kem   Konkrement   U-  Njursten     Ext
 Kem   Koppar  Pt(U)- Cu i dygnsurin     Ext
 Kem   Koppar  S- Koppar, Cu     Ext
 Kem   Kortikoider  Pt(U)-       Ext
 Kem   Kortisol  S-  Kortisol      
 Kem   Kortisol  dU- Kortisol i dygnsurin     Ext
 Kem   Kortisol  Saliv-

Kortisol i saliv

 

 

Ext 

 Kem   Kotinin  S- Nikotinmetabolit     Ext
 Kem   Kreatinin  P-  Kreatinin       
 Kem   Kreatinin  dU- Kreatinin i dygnsurin      
 Kem   Kreatininclearance  Pt-  Hänvisning till Iohexolclearance      
 Kem   Kreatinkinas  P- CK      
 Kem    Kreatinkinas, MB  P- CKMB     Ext
 Kem   Kristaller  Ledv- Kristaller i ledvätska (synovialvätska)      
 Kem   Kromosomanalys  B- Kromosomanalys     Ext
 Kem   Kromosomanalys,
Fragilt X
 B- Kromosomanalys, Fragilt X. DNA-baserad diagnostik. Prader-Willi     Ext
 Kem   Kromosomanalys Philadelphia  B- Kromosomanalys, Philadelphia     Ext
 Kem   Kryoglobulin   S-

Kryoglobulin

 

 

Ext 

 Kem   KUB-test   KUB-test, (kombinerat ultraljud och biokemiskt prov)     Ext
 Kem   Kvicksilver  B-  Kvicksilver i blod, B-Hg     Ext
 Kem   Kymotrypsin   F- Kymotrypsin i faeces     Ext
 Kem   Kvicksilver  U- Kvicksilver i urin, U-Hg     Ext
 Kem   Köldantikroppar  B-       Ext
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö