Mer om analysen Kalium

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstänkt eller konstaterad rubbning av vätskebalans eller syra-basbalans.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- Svår njursvikt
- Acidos
- Chock
- Binjurebarksvikt
- Falskt förhöjd vid felaktig provhantering (hemolys)

Sänkt vid:
- Behandling med diuretika
- Mb Cushing / Kortisonbehandling
- Kräkningar / diarré
- Hyperaldosteronism
- Tubulär acidos

Bakgrundsinfo:
Kalium utgör den dominerande intracellulära katjonen. Kaliumbalansen är viktig för hjärtfunktionen och rubbningar kan leda till arytmi.
Huvuddelen av kaliumtillförseln via kosten utsöndras via njurarna.

Bedöms tillsammans med syra-basstatus och njurfunktion.
Hemolys, koagulation eller acidos i provröret ger stegrade kaliumvärden.
Medicinskt larmvärde >/= 6 mmol/L.

Metod: Indirekt potetionmetri, jonselektiv elektrod. Ludvika (i-STAT) potentiometri

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)