Kappakedjor fria, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Fria lätta kedjor, kappa, lambda

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Karlstads sjukhus 

Adress 116

Centralsjukhuset
Klin Kem Lab.
ROSENBORGSGATAN 2
651 85 Karlstad.   

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats, röd propp 
Rör 7 mL utan tillsats, röd

 

 

Provtagning

 

 

1 rör räcker till analys av både fria lambda- och kappakedjor 

Venprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

6 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Centrifugera, häll av serum. Hållbart 7 dygn i kyl, därefter ska provet frysas.
OBS! Karlstad analyserar även Urin- kappa/lambda 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej