Kateterodling, allmän bakterieodling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna
Beställningskategori i TakeCare: Klinisk Mikrobiologi - Hud/Mjukdelar/Sekret - Kateterodling

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi  

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Använd transportröret som finns i Provtagningsset flytande för bakterier
Provtagningsset ESWAB 48245, ceriserosa
Alternativ 1, sterilt rör innehållande 1 mL 0,85 % NaCl.
Tillhandahålls av Mikrobiologen
Sterilt rör 
Alternativ 2, rör för urinodling med tillsats av 1 ml steril fysiologisk koksaltlösning 
Urinodlingsrör

 

 

Provtagning

 

 

Klipp av ca 5 cm av kateterns spets med steril sax. För över spetsen till transportröret.
Begär allmän odling och ange ev antibiotikabehandling på remissen.

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Preliminärsvar lämnas då relevanta fynd finns men provet ej är klart för slutsvar.
Slutsvar lämnas vanligen efter 5 dagar.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

 Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information