Kinidin, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Rättskemiska laboratoriet Linköping

Adress 172

RMV,Rättskemiska avdelningen
Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING 

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp 
Rör 7 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning före ny dos.
Ange tidpunkt för provtagning, senaste dosintag och annan medicinering på remissen 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

5 mL 

 

 

Kommentar 

 

 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information