Mer om analysen Klamydia - Gonorré PCR

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tolkning:
Vid positivt analysresultat går det inte att särskilja lymfogranuloma venereum (LGV) från övriga Chlamydia trachomatis infektioner. Aktuellt hos MSM. Kompletterande analyser måste då utföras. Uppge därför tydligt på remissen när LGV misstänks. "LGV om positiv"